Texto cambia de color letra a letra

 

D

DIRECTIVA

D

PRESIDENTE:           Luis Sanmartín Caamaño

VICE-PRESIDENTE:   María Dolores Mayo Roo

SECRETARIO:           Manuel Fariña Vila

TESOUREIRO:          Alberto Pérez Pérez

VOCAIS:                    Leopoldo Martínez Pérez

                                  César García Nuñez

                                  Hipólito Rey Abejón

                                  Antonio García Rechou

                                 Estanislao Fernández Insua

                                 Mario Arufe Santamaria

D

MONITORES

D
   Alberto Pérez Pérez (Tito)

   Luis Sanmartín Caamaño (Luis)

Os monitores do club posúen a titulación de Monitor Nacional de Atletismo (nivel I) e Adestrador Nacional de Club (nivel II) tras superar os distintos exames dos cursos impartidos pola Escola Nacional de Adestradores, o que os faculta para poder adestrar e acompañar ós atletas que se clasifiquen para as distintas competición tanto galegas como nacionais

D

 

  

© 2007. C.A. Noia . E-mail: clubatletismonoia@yahoo.es | Optimizado para I.Explorer 5.5 o superior.